Nizkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům optimalizuje obytný komfort, kvalitu stavebních konstrukcí, energetickou a finanční úsporu a ochranu životního prostředí. To znamená, že umístěním na pozemku, použitými materiály, způsobem výstavby a systémem vytápění se minimalizují provozní náklady a vliv na životní prostředí.

Nízkoenergetický dům potřebuje na vytápění na 1 m2 užitné plochy 15 až 50 kWh energie ročně. Pro srovnání – moderní dům postavený standardním způsobem spotřebuje 2-3x větší množství energie.

 

Výstavba nízkoenergetického domu musí splňovat i několik dalších zásad, které výrazně přispějí ke snížení výsledné sumy na účtu za energii.

1. Umístění domu na pozemku s ohledem na místní klima, terén, jeho orientaci na světové strany a vegetaci.

2. Využití sluneční energie pomocí pasivních solárních prvků a systémů, například velká jižně orientovaná okna, zimní zahrady, stěnové systémy, proměnlivá protisluneční ochrana a letní tepelná ochrana proti přehřívání budovy.

3. Vysoká tepelná ochrana obvodového pláště (podlahy, stěny, střechy, okna a dveře) a důsledné tepelně-izolační opatření ve všech detailech bez tepelných mostů.

4. Regulované větrání podle aktuálních potřeb, tj. mechanická výměna vzduchu spojená s odbouráním škodlivin ve vnitřním prostředí, s minimálními energetickými ztrátami a zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a dostatečnou vzduchotěsností obvodového pláště.

5. Účinná, efektivní a k přírodním zdrojům šetrná výroba tepla, využití obnovitelných zdrojů energie, využití odpadního tepla, (pro nízkou spotřebu tepla nepotřebuje vysoce výkonná zařízení na vytápění, vhodná jsou například tepelná čerpadla).

6. Využití nízkoteplotního systému vytápění a přídavné využití sluneční energie prostřednictvím aktivních solárních a jiných alternativních zařízení pro úsporný ohřev teplé vody.

7. Správné užívání nízkoenergetického domu a efektivní využívání elektrického proudu (energeticky úsporné osvětlení a domácí spotřebiče).

O nás

Každý investor, tedy každý zákazník je pro nás důležitý a uvědomujeme si, jak je každý individuální. Vytváříme domy pro život.

Kontakty

Jan Hrabánek
mobil: +420 602 531 531
mail: habox@me.com 

Následujte nás

FacebookInstagram