Cembonit

Obvodový plášť budov tvoří největší plochu z celkové konstrukce každého objektu. Zásadním způsobem ovlivňuje nejen vzhled objektu, ale i jeho užitkové vlastnosti.

Složitost konstrukce obvodového pláště spočívá zejména v množství, v rozmanitosti a mnohdy i v rozporuplnosti vysokých nároků, které jsou na konstrukci kladeny. Od dob prvních zateplovacích systémů z pěnového polystyrenu, použitých v padesátých letech ve Švýcarsku, se mnohé změnilo.

Nabídka možností zateplení se rozrostla o vysoce funkční a spolehlivé systémy dvouplášťové větrané konstrukce. Tento zateplovaní systém vyhovuje nejpřísnějším požadavkům a zároveň se dokáže přizpůsobit požadavkům architekta na pohledové vlastnosti.

Výhodou větraného fasádního systému je existence předsazené pohledové konstrukce, která nebrání prostupu vodní páry konstrukcí a výrazně tak snižuje riziko kondenzace vodní páry v obvodové konstrukci.

Jednou z možností vytvoření zavěšené větrané fasády je použití vláknocementových desek Cembrit, vhodné pro moderní fasády. Výhodou desek a celého systému je jejich variabilita a schopnost nabídnout řešení pro široké spektrum fasád a architektonických požadavků. Pomocí drobných rozdílů v odstínech barev, kterými se fasádní deska přibližuje optickým vlastnostem přírodních materiálů, je možné vytvořit doslova živou fasádu stejně tak dobře, jako futuristickou jednolitou fasádu konstantní barvy s vysoce lesklým povrchem.

Sortiment vláknocementových desek je široký. V nabídce jsou desky probarvené do hmoty materiálu, které jsou broušeny a opatřeny hydrofobní úpravou pro větší odolnost vůči klimatickým jevům. K dispozici jsou i základní vláknocementové desky v šedé barvě, vhodné pro další barvení.

Velkou výhodou těchto desek je také vysoká mechanická odolnost, nehořlavost a odolnost proti vlhkosti, plísním a jiným biologickým škůdcům. Vláknocementové desky vyhoví i náročným technickým požadavkům kladeným na obvodový plášť budovy.

Fasádní desky Cembrit jsou díky svým vlastnostem předurčeny k širokému spektru použití ve stavebnictví. Lze je využít pro občanské, průmyslové i zemědělské stavby, jako finální vrstvu provětrávaných fasád a obklad stěn v exteriéru i interiéru.

O nás

Každý investor, tedy každý zákazník je pro nás důležitý a uvědomujeme si, jak je každý individuální. Vytváříme domy pro život.

Kontakty

Jan Hrabánek
mobil: +420 602 531 531
mail: habox@me.com 

Následujte nás

FacebookInstagram